Ympäristö

Haverön Lohi Oy:n johtoajatus on kalan ja ympäristön hyvinvointi! Niinpä olemmekin investoineet viime vuosina runsaasti toimintaa tukeviin eri ympäristöhankkeisiin mm. biologiskemiallinen jätevedenpuhdistamo-sivutuote kompostoreineen sekä uutena innovaationa ns. itämerirehu käytössä ja kokeilussa. Voidaankin sanoa kehitystyön olevan jatkuvaa ympäristön ehdoilla.

Kalanviljelyn vesistökuormitus on pieni

“Kalanviljelyn kokonaiskuormitus sekä ominaiskuormitus ovat laskeneet 1990-luvun alkupuolelta merkittävästi. Vuosina 2002-2009 Suomessa kasvatetun kirjolohen tuotantoketjun rehevöittävä vaikutus pieneni noin 26 prosenttia suhteessa kalojen tuotantomäärään. Kalankasvatuksen osuus vesistöjen ravinnekuormituksesta on 1–2 prosenttia”

Lisää aiheesta: Suomen Kalankasvattajaliitto ry