Miljö

Haverö Lohi Oy:s ledmotiv är fiskens och miljöns välbefinnande! Därför har vi under de senaste åren investerat i en mängd olika aktiviteter för att stödja olika miljöprojekt. Bland annat då på en biologiskkemisk avloppsvattenrening (som biprodukt ur komposten) samt på en ny innovation som kallas Östersjöfoder som nu är ibruk och under testning. Man kan säga att utvecklingsarbetet är kontinuerligt och sker helt på miljöns villkor .

Fiskodlingens belastning på vattendragen är liten

”Fiskodlingens totalbelastning samt den driftskarakteristika belastningen har sjunkit betydligt sedan början av 1990-talet. Övergödningseffekten som följd av laxodlingens produktionskedja minskade med 26 procent i förhållande till produktionsgraden i Finland under åren 2002-2009. Fiskodlingens del står för 1-2 procent av näringsbelastningen av vattendrag”

Mer om ämnet: Finlands fiskodlarförbund rf