Historia

Haverös verksamhet startades år 1984 i Nagu. Med familjeföretagets passion för fiske och fiskprodukter som drivkraft kan vi serva våra finska samt utlänska fisk- och fiskromsvänner med landets bästa produkter.

Verksamheten har årligen utvecklats och utvecklingsarbetet fortsätter kontinuerligt för att vi ska kunna bibehålla vår position som bäst i vår bransch.

Den landsberömda Haverö fiskrommen är endast en indikation på vår goda produktkvalitet och vårt kunnande.